شهرزیرزمینی نوش آباد

قدمت اثر تاریخی

شهر زیر زمینی نوش آباد یا  مجموعه ی دستکند زیرزمینی نوش آباد طبق داده هایی که از کاوش های باستان شناسی به دست آمده مربوط به  اواخر دوره ی ساسانی تا دوره ی قاجار می باشد که بیشترین داده ها مربوط به دوره ی سلجوقی وایلخانی و صفوی می باشد.

وسعت 

این اثر تا وسعت ۴ کیلومتر مربع شناسایی شده و دارای سطوح و طبقات از ۴ متر تا ۲۳ متر است و تا به الان ۵ فصل کاوش باستان شناسی در این مجموعه انجام شده در سال های ۸۱ و۸۳ و ۹۰ و ۹۳ و ۹۷ که ورودی یک ۸۰متر ورودی دو ۵۰۰ متر ورودی سه ۸۰۰ متر و ورودی چهار به تازگی کشف شده است این مجموعه مناسفانه با سیل برزکی که سال ۱۳۳۵ به وقوع پیوسته مسدود شده است و هر ساله کاوش های باستان شناسی برای شناسایی و بازگشایی قسمت های جدید انجام میشود.

معماری و نحوه ی کشف

ورودی اصلی مجموعه از طریق کف تنور ها و کف اصطبل ها بوده است و نکته قابل توجه این مجموعه این است که هیچ یک  از راهروها مجموعه به بن بست نمیخورد و طبقات از طریق چاه ها به هم وصل میشود و سیستم اکسیژن رسانی این مجموعه از طریق چاه های U شکل و طبق قانون پاسکال انجام می شود و روشنایی مجموعه نیز توسط پیه سوز ها سفالی تامین می شود و گاهنگاری مجموعه نیز از طریق همین داده های سفالی انجام شده است اولین بار کشف این مجموعه از طریق چاه فاضلاب خانگی توسط یکی از اهالی سال ۸۱ انجام گرفت این مجموعه دارای سرویس بهداشتی اتاق راهرو و انبار آذوقه می باشد و تا به الان هیچ مجموعه ای به این وسعت و عمق در ایران به دست نیامده است و برا ساس گفته ی اهالی قدیمی ابن مجموعه به شهر نیاسر و غار ریس این شهر متصل می باشد ولی از نظر علم باستان شناسی این قضیه ثابت نشده است.

این مجموعه سال ۸۵ ثبت ملی شد وازطریق آب انبار های شهر به این مجموعه ورودی های برای بازدید عموم مردم ایجاد گردید.

این مجموعه تاریخی در شهرنوش آباد واقع در 8کیلومتری شهر کاشان واقع می باشد.

منبع نوشته باستانشناس شهر زیرزمینی نوش آباد: عباس چترآبگون

سامانه چت آنلاین

)
    is typing...

    Fill in the form below to send us a message.

    ارسال پیام Cancel