دو خبر خوش باج افزاری

📡 دو خبر خوش باج افزاری: رمزگشای باج‌افزارهای PARADISE و OUROBOROS توسط شرکت‌های امنیت سایبری Emsisoft و Bitdefender منتشر شدند:

🔗 https://www.emsisoft.com/ransomware-decryption-tools/paradise

🔗 https://labs.bitdefender.com/2019/10/ouroboros-ransomware-decryption-tool/

سامانه چت آنلاین

)
    is typing...

    Fill in the form below to send us a message.

    ارسال پیام Cancel